Naše služby

Snažíme se, aby se u nás líbilo Vám a především vašim mazlíčkům...

PREVENCE:

 • Vakcinace malých zvířat
 • Antiparazitní kúry
 • Preventivní vyšetření trusu u hlodavců, ptáků a plazů
 • Poradenství pro pacienty v seniorském věku
 • Testování zvířat na infekční nemoci
 • Klinické vyšetření zvířat při podezření na vzteklinu
 • Poradenství v porodnictví a gynekologii
 • Managment obezity (programy při nadváze zvířat)
 • Poradenský servis v krmení psů a koček
 • Čipování, registrace a vystavování pasů

DIAGNOSTICKÁ, LÉČEBNÁ A PREVENTIVNÍ ČINNOST:

 • V dermatologii, stomatologii, gastorenterologii, urologii, endokrinologii, onkologii, gynekologii, ortopedii.
 • Spolupráce se specializovaným pracovištěm na ortopedii a onkologii Regiavet - Praha Chodov https://www.veterinarniklinikachodov.cz/

DIAGNOSTIKA PŘÍMO V ORDINACI:

 • Vyšetření krve na přístroji IDEXX Catalyst One: výsledky během pár minut, které nám nabízejí přesné diagnostické informace přímo v naší ordinaci
 • RTG vyšetření
 • Ultrasonografické vyšetření břišní dutiny
 • Laboratorní vyšetření přímo v ordinaci: vyšetření moči, stanovení glukózy z krve, mikroskopické vyšetření: cytologické vyšetření, poševní cytologie pro určení termínu krytí
 • Mikroskopické vyšetření - vzorku moči, aspirátu, cytologie, parazitologie, seškraby
 • Vyšetření ve smluvních laboratořích:  - hematologické a biochmické vyšetření krve, vyšetření trusu, histologie, sérologie, alergodiagnostika, endokrinologie

CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ:

 • Preventivní zákroky: kastrace psů a kocourů, kastrace fen a koček, odstranění paspárků, císařský řez, enterotomie, probatorní laparotomie, pupeční kýla
 • odstranění nádorů
 • ošetření ran

 SLUŽBY CHOVATELŮM:

 • Tetování, čipování
 • Asistence u porodu a u případného prvního krytí
 • Eutanazie v domácím prostředí (možná pouze pro pacienty, kteří u nás byli léčení s poslední nemocí, která je důvodem eutanazie)
 • Základní ošetření, stříhání drápků, čištění uší - při nemožnosti majitele navštívit osobně naší ordinaci můžeme po tel. domluvě přijet my k vám
 • Prodej obojků, vodítek a kšírů na míru

ČIPOVÁNÍ A CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ:

Vzhledem ke změnám legislativy a souvisejících vyhlášek pro cestování zvířat v rámci Evropské unie i mimo ní, a také vzhledem k velkým rozdílům pravidel v jednotlivých zemích doporučujeme: informovat se o aktuálních podmínkách možnosti vycestování se zvířetem na stránkách Státní veterinární správy České republiky www.svscr.cz

Na cestu do zahraničí vám můžeme vystavit Europas, či provést čipování, odběr krve na sérologické vyšetření krve, ošetření proti echinokokóze a proti klíšťatům. 

SEZNAM REGISTRŮ ČIPOVANÝCH ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ ČR:

 • Národní registr majitelů zvířat (www.nrmz.cz) - registrace pro mikročipy DataMars s českým národním kódem zdarma, napojen na PETMAXX, možnost online registrace
 • BackHome registr zvířat (www.backhome.cz) - registrovat můžete jakýkoliv typ nebo značku mikročipu zdarma, napojen na PETMAXX, možnost online registrace
 • Centrální evidence zvířat a věcí (www.identifikace.cz)
 • Český registr zájmových zvířat a majitelů (www.czpetnet.cz)

U NÁS V ORDINACE POUŽÍVÁME ČIPY BackHome.

Doporučujeme: Zaregistrujte Vaše čipované zvíře v možná co nejvíce registrech a nezapomínejte pravidelně aktualizovat Vaše kontaktní údaje. Zjistěte si, zda Vámi používaný registr je napojen na celosvětovou síť PETMAXX.